LAATSTE NIEUWS: Coronavirus (COVID-19) hier

De eerste

bewoners

van de Canarische Eilanden

De oorspronkelijke Canariërs waren volkeren van Berberse oorsprong die op de Canarische Eilanden woonden tot aan de verovering door het koninkrijk van Castilië tussen 1402 en 1496. Hoewel al deze volkeren gemeenschappelijke achtergronden hadden, had ieder eiland zijn eigen wetten en gewoonten die regelmatig leidden tot botsingen tussen de verschillende plaatsen. Naar schatting kwamen de eerste bewoners in de vijfde eeuw voor Christus naar de eilanden. De oorspronkelijke bewoners leefden dan ook bijna tweeduizend jaar in isolatie op het eilandenrijk waarbij een eigen cultuur ontstond en een manier van leven die zich aanpaste aan de natuurlijke en vulkanische omgeving.

DE OORSPRONKELIJKE
BEWONERS VAN DE
CANARISCHE EILANDEN

La Palma

Benahoarieten
of Auarieten

El Hierro

Bimbaches

Tenerife

Guanches

La Gomera

Gomerieten

Gran Canaria

Canariërs

Fuerteventura
en Lanzarote

Majos

De oorspronkelijke Canariërs waren het enige inheemse volk dat de regio van Macaronesië bewoonde. De meesten leefden in grotten, hoewel op Lanzarote en Gran Canaria resten zijn gevonden van nederzettingen die economisch waren georganiseerd rondom de jacht en veeteelt of, in sommige gevallen, de landbouw. Inheemse diersoorten, zoals geiten en schapen, speelden een belangrijke rol in het levensonderhoud omdat ze naast kaas, boter en vlees ook zorgden voor huiden om kleren te maken en botten waarvan gereedschap werd gemaakt. De Guanches zijn een goed voorbeeld van de ontwikkeling van een extreme leefomgeving die vandaag de dag nog goed zichtbaar is vanwege het belangrijke erfgoed en de archeologische overblijfselen die ze door de geschiedenis heen hebben nagelaten.

/
Een voorbeeld
van de
landbouworganisatie

Het archeologische park van Cenobio de Valerón bestaat uit een enorme collectieve graanschuur die de oorspronkelijke inwoners van Gran Canaria gebruikten om hun graan in op te slaan. Het geheel bevat meer dan 300 silos die in de zachte rotsen zijn uitgehouwen en die op verschillende niveaus met elkaar in verbinding staan. De toegang is gratis en u kunt hier op uw gemak door dit stuk prehistorisch vernuft lopen waarbij u zich een beeld kunt vormen van het culturele erfgoed van het eiland. U kunt desgewenst ook een gids huren voor uitleg over de verschillende geheimen van deze constructie.
Cenobio de Valerón bekijken

/
Inheemse
kunst

De Geschilderde Grot (Cueva Pintada) s een van de belangrijkste archeologische vindplaatsen van de eilanden. Het complex bestaat uit een gehucht dat een in de rots uitgegraven grot omringd. Als u de grot wilt betreden, gaat u eerst over een passage die over de ruïnes van de oude nederzetting heen loopt waar u kunt zien hoe de oude woningen waren ingedeeld en verdeeld. Eenmaal binnen de grot vallen vooral de geometrische patronen op die de wanden versieren. Dit is een goed voorbeeld van de kunstuitingen uit die tijd die u dankzij de glazen koepel die het hele gewelf beschermt van heel dichtbij kunt bekijken.
Geschilderde Grot bekijken

/
Mummies
van
Guanches

Net als in andere beschavingen hadden de Guanches ook hun begravenisrituelen waarbij mummificatie een rol speelde. Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat de technieken die ze gebruikten en de mate van perfectie die ze hierbij bereikten vergelijkbaar waren met die van Egypte. En hoewel dit ritueel alleen werd uitgevoerd onder de inheemse bevolking van Tenerife en Gran Canaria, worden de mummies tegenwoordig beschouwd als de beste overblijfselen van de cultuur van de Guanches.

Als u deze mummies van dichtbij wilt zien, dan kunt u het Museum van de natuur en de mens (Museo de la Naturaleza y el Hombre) van Tenerife (Archeologisch museum) bezoeken waar meer dan 140 gebalsemde resten en 12 volledige mummies worden getoond. Onder deze mummies bevinden zich de oudste van de eilanden van meer dan 17 eeuw oud.

/
Een hele
tastbare
cultuur

Hoewel vanaf de Spaanse verovering van de vijftiende eeuw de aanwezigheid van de oorspronkelijke cultuur op de eilanden afnam, hebben verschillende onderzoeken en het tegenwoordige culturele bewustzijn er toe bijgedragen dat de cultuur van de Guanches heel tastbaar aanwezig is op alle eilanden. Zo vinden we op La Palma de Grot van Belmace, de archeologische opgravingen van Julan op El Hierro, het Archeologisch museum van La Gomera en het Canarisch museum van Gran Canaria die een groot erfgoed laten zien waarbij je een goed beeld krijgt van het verleden van de Canarische Eilanden.